Chúng tôi đang cần tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi và cùng khuấy đảo thị trường kinh doanh!

Tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội tuyệt với để học hỏi, phát triển và trở thành một phần của một đội ngũ tuyệt vời.

Business Analyst

2 vị trí đang tuyển

Bluebolt Software là một công ty phát triển phần mềm tiên phong, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu cho khách hàng trên khắp thế giới. Chúng tôi tận tâm xây dựng và cung cấp các giải pháp phần mềm đột phá, từ ứng dụng di động đến ứng dụng web và nhiều hơn nữa. Chúng tôi đang mở rộng cơ hội tham gia vào đội ngũ  và đang tìm kiếm nhân sự Business Analyst đầy nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ của công ty.


Bluebolt Software là một công ty phát triển phần mềm tiên phong, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu cho khách hàng trên khắp thế giới. Chúng tôi tận tâm xây dựng và cung cấp các giải pháp phần mềm đột phá, từ ứng dụng di động đến ứng dụng web và nhiều hơn nữa. Chúng tôi đang mở rộng cơ hội tham gia vào đội ngũ  và đang tìm kiếm nhân sự Business Analyst đầy nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ của công ty.


--Khu đô thị Cityland Park Hills--
Full-time
22/05/2024 02:45:15

Full Stack Marketer

1 vị trí đang tuyển
06/04/2024 15:15:39

Trợ lý CEO mảng Xuất bản sách

1 vị trí đang tuyển
Khu đô thị Cityland Hill, Ho Chi Minh
19/11/2023 17:16:34

Junior/Senior Designer

1 vị trí đang tuyển

Bluebolt Software là một công ty phát triển phần mềm tiên phong, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu cho khách hàng trên khắp thế giới. Chúng tôi tận tâm xây dựng và cung cấp các giải pháp phần mềm đột phá, từ ứng dụng di động đến ứng dụng web và nhiều hơn nữa. Chúng tôi đang mở rộng cơ hội tham gia vào đội ngũ  và đang tìm kiếm nhân sự Business Analyst đầy nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ của công ty.

Bluebolt Software là một công ty phát triển phần mềm tiên phong, chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu cho khách hàng trên khắp thế giới. Chúng tôi tận tâm xây dựng và cung cấp các giải pháp phần mềm đột phá, từ ứng dụng di động đến ứng dụng web và nhiều hơn nữa. Chúng tôi đang mở rộng cơ hội tham gia vào đội ngũ  và đang tìm kiếm nhân sự Business Analyst đầy nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ của công ty.

Khu đô thị Cityland Hill, Ho Chi Minh
Full-time
14/12/2023 01:43:02

Senior Partnership

1 vị trí đang tuyển
Khu đô thị Cityland Hill, Ho Chi Minh
15/12/2023 08:15:55

Trợ lý Giám Đốc Kinh Doanh

1 vị trí đang tuyển
Khu đô thị Cityland Hill, Ho Chi Minh
15/12/2023 07:20:08

Về Chúng tôi

Chúng tôi là một đội ngũ những con người đầy nhiệt huyết, có mục đích cải thiện cuộc sống của mọi người qua các sản phẩm đột phá. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm tuyệt vời để giúp giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp của bạn.