Mẫu nộp ứng tuyển

 Quay lại tuyển dụng
Vị trí ứng tuyển
Trợ lý Giám Đốc Kinh Doanh
Địa điểm làm việc:
Khu đô thị Cityland Hill

Time to Answer
2 open days
Process
1 Phone Call
1 Onsite Interview
Days to get an Offer
4 Days after Interview