Junior/Senior Designer

Ho Chi Minh,

 


About Bluebolt Software:

Bluebolt Software is a pioneering software development company, specializing in providing cutting-edge technology solutions for clients worldwide. We are dedicated to building and delivering innovative software solutions, ranging from mobile applications to web applications and beyond. We are expanding opportunities to join our team and are actively seeking passionate Junior/Senior Designer to join the company's workforce.


 A. Job overview and responsibility:

 • Be deeply involved in all aspects of the development of our product: from idea and brainstorming, to mockups and wireframes, to user stories and specs, to design, coding, QA testing and launch.

 • Using tools: Figma, Canva, Sketch, Photoshop, etc

 • Design user interfaces (UI/UX) using Figma.

 • Translate your wireframes and prototypes into pixel-perfect final designs and specs.

 • Work alongside our BA, Developers to implement your ideas and bring them to our customers.

 • Contribute to an awesome team spirit by being both helpful and respectful of the people around you.

B. Required skills and experiences:.

 • ​ 2+ years working experience in UI/UX Design, Product Design or related role in a tech product company or agency
 • Strong knowledge in wireframing, prototyping, user testing, interaction, and visual design
 • Experience in conducting customer research and usability testing;
 • Experience in design and prototyping tools like Figma;
 • A strong understanding of design fundamentals (color theory, typography, grid systems, layouts, icons, and interactivity).

​You would be a strong fit if you are:

 • Proactive and highly independent: You love to come up with ideas on your own. You take initiative and challenge the status quo in order to give customers the best experience in the market.
 • Concise and effective communications: You’re able to present and debate recommendations with cross-functional teams and senior leadership. Most importantly, you do everything for a reason and you are able to effectively present these reasons when being challenged by other team members.
 • Iterative approach: You prototype fast and low-fidelity first. If it works you double-down and test high-fidelity prototypes. If it does not serve the purpose, you scrap and move onto the next thing quickly.

Preferred skills and experiences: 

 •  Prefer candidates have experiences mainly in UI/UX.
 •  Prefer candidates have experiences mainly in Outsourcing.
 • Candidates that have fluent English skills is a plus

C. Benefits:

 • ​Working onsite and can come to the office a few times a week
 • ​Full social insurance
 • Negotiable salary based on previous experience
 • Salary review (Once at the end of every year)
 • Accelerated career path with arguably the most exciting prop-tech startup in Southeast Asia
 • Location: Cityland Hill, 32 Street 9, Ward 10, Go Vap District, HCMC


Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.


UI/UX Design
Tư duy phân tích
Tính tự chủ
Product Design

Chịu trách nhiệm

 • Khảo sát, đánh giá, đầu mối liên lạc
 • Hiểu biết, design wireframes, mockup,...
 • Đáp ứng được nhu cầu khách hàng
 • Nắm vững cách demo design UI/UX,phần mềm
 • Hiểu biết cách kết nối prototype.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn
 • Giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, mạch lạc.
 • Tính sáng tạo và tự chủ cao
 • Cung cấp Portfolio, CV trong ứng tuyển

Nếu có là lợi thế

 • Có kinh nghiệm trong các công cụ khác.
 • Kỹ năng viết tiếng Anh
 • Có kinh nghiệm trong môi trường Outsourcing
 • Kỹ năng phân tích sắc sảo trong quá trình design UX/UI

Những điều tuyệt vời của công việc này


 • Đội ngũ gồm những con người thông minh. Môi trường cởi mở, thân thiện.
 • Không hề có quản lý ngớ ngẩn, công cụ nhảm nhí hay giờ làm việc cứng nhắc
 • Không tốn thời gian vào quy trình doanh nghiệp, tập trung vào trách nhiệm và tự chủ thực sự
 • Mở rộng vốn kiến thức về các ngành kinh doanh khác nhau
 • Tạo nội dung hỗ trợ người dùng hằng ngày
 • Trách nhiệm và thử thách trong môi trường công ty phát triển nhanh
Sản phẩm

Khám phá sản phẩm của chúng tôi.

ĐỌC

Ưu đãi của công ty


Mỗi nhân viên có cơ hội nhìn thấy tầm ảnh hưởng của công việc của mình. Bạn có thể đóng góp thực sự cho sự thành công của công ty.
Khá nhiều hoạt động được thường xuyên tổ chức trong năm, ví dụ như buổi tập thể thao hàng tuần, sự kiện kết nối đội ngũ, đồ uống hàng tháng và hơn thế nữa

Nghỉ phép

12 ngày/năm, bao gồm
6 ngày tự chọn.

Thời giam làm việc

Vị trí toàn thời gian
Chế độ lương thưởng hấp dẫn.

Thể thao

Các hoạt động thể thao với đồng nghiệp
được trả phí.

Ăn uống

Hoa quả, cà phê và
đồ ăn nhẹ.