Ranks

Tiếp tục học với Bluebolt Software. Thu thập điểm trên diễn đàn hoặc nền tảng học trực tuyến eLearning. Những điểm này sẽ giúp bạn đạt thứ hạng mới.

Làm cách nào để nhận được huy hiệu?

Khi bạn hoàn thành một khóa học hoặc tới một mốc nào đó, bạn sẽ được trao tặng huy hiệu.

Làm cách nào để ghi được nhiều điểm?

Bạn có thể ghi điểm bằng cách trả lời câu hỏi ở cuối mỗi bài học. Bạn cũng có thể giành thêm điểm ở diễn đàn. Đi theo liên kết này để xem hướng dẫn của diễn đàn.

Ranks
 • Huy hiệu thứ hạng
  Chuyên gia
  10.000 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Cao Cấp
  2.000 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Trung Cấp
  500 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Sơ Cấp
  100 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Khách mới
  1 điểms

Huy chương

Ngoài việc có được danh tiếng nhờ câu hỏi và câu trả lời, bạn còn nhận được huy hiệu vì đã giúp ích cho cộng đồng.
Huy hiệu xuất hiện ở trang hồ sơ và các bài đăng của bạn.

Bắt đầu
Bắt đầu

Đăng ký nền tảng

4 người dùng được thưởng
Biết về bản thân
Biết về bản thân

Hoàn thiện hồ sơ của bạn

2 người dùng được thưởng
Anh hùng cộng đồng
Anh hùng cộng đồng

Đạt 2000 XP

2 người dùng được thưởng
Người dùng quyền lực
Người dùng quyền lực

Hoàn thành 1 khóa học

0 người dùng được thưởng
Chứng chỉ
Chứng chỉ

Nhận chứng nhận

0 người dùng được thưởng