Đăng ký nhận ngay ERP miễn phí

Để giúp cho hành trình chuyển đổi số của khách hàng dễ dàng hơn, chúng tôi tặng miễn phí vĩnh viễn và không giới hạn người dùng hai bộ giải pháp quan trọng: 

  • Quản lý khách hàng và Gia tăng doanh số - bao gồm các công cụ CRM, Quản lý Liên hệ, Bán hàng và Báo giá
  • Quản lý dự án và Công việc - bao gồm Quản lý Dự án, Công việc, Ghi chú, Chấm công... 

Chúng tôi tin rằng hai bộ giải pháp trên giúp khách hàng  trải nghiệm và nhận được lợi ích thiết thực của ERP  ngay lập tức mà không phải lo lắng về chi phí đầu tư.

Hãy để lại thông tin để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt hơn.

Ví dụ khi đăng ký subdomain là bluebolt thì bạn sẽ có domain là bluebolt.berp.vn
  • Liên hệ ngay với B.ERP
  • +84 (0) 906 965 737
  • b2b@blueboltsoftware.com