Mẫu nộp ứng tuyển

 Quay lại tuyển dụng
Vị trí ứng tuyển
Junior/Senior Designer
Địa điểm làm việc:
Khu đô thị Cityland Hill
Hình thức làm việc
Full-time

Thời gian trả lời:

2 ngày

 Quá trình làm việc:

1 cuộc gọi đến
1 buổi phỏng vấn trực tiếp tại văn phòng

Ngày nhận thư nhận việc:

4 ngày sau buổi phỏng vấn trực tiếp